Wie waren zij?

De Pilgrim Fathers of Pilgrims (Engels voor ‘pelgrims’) waren Engelse puriteinse protestanten, die begin 17eeeuw uit het Engelse Scrooby, Yorkshire, naar Nederland waren gevlucht. Koning Jacobus I, het hoofd van de Anglicaanse staatskerk, had een ware klopjacht op hen geopend. Ze verzetten zich namelijk openlijk tegen de rituelen en gebruiken van de Engelse kerk. De Engelse puriteinen – wilden  de kerk “reinigen’ van corruptie en onbijbelse praktijken. De Pilgrims worden ook wel separatisten genoemd, omdat ze zich afscheidden van de Engelse Kerk.

Een groot deel van hen streek in 1609 via Amsterdam in Leiden neer, waar ze vanaf 1609 vooral  rond de Pieterskerk hebben gewoond. De meesten kwamen in de lakenindustrie te werken. Met hun drukpers, die de naam de ‘Pilgrim Press’ kreeg, verspreidden ze literatuur die in Engeland verboden was.

Pieterskerk Leiden

De Pieterskerk te Leiden

In 1608 was een twaalf-jarige wapenstilstand met Spanje gesloten. Na het ontzet van Leiden in 1574 was de staatskerk – dus ook het stadsbestuur – niet langer katholiek. De Pilgrims konden hier in vrijheid hun geloof belijden.

Een aantal Amerikaanse gebruiken en gewoonten zouden hun oorsprong hebben in Leiden, zoals het burgerlijk huwelijk en Thanksgiving Day, dat nog steeds elk jaar in de Pieterskerk wordt gehouden.

Veel plaatsen in Leiden herinneren nog aan deze groep Engelse christenen, onder andere 7 gedenkstenen en een monument.

In 1620 vertrok een eerste groep van deze Pilgrims via Delfshaven naar Plymouth in Engeland. Daar stapten ze over op de Mayflower om een nieuw bestaan in Amerika op te bouwen. Van de 102 opvarenden kwamen er 50 uit Leiden. Na een barre tocht van 66 dagen kwamen ze in de Nieuwe Wereld aan. Ze stichtten de Plymouth kolonie bij Cape Cod in Massachusetts. De kolonie zou de eerste kolonie van Amerika worden, die bewoond zou blijven.

De Pilgrims, die ook wel Old Comers worden genoemd, waren zo de voorgangers van de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten. Veel Amerikanen zijn er trots op om een afstammeling van deze Pilgrim Fathers te zijn.

Er stammen maar liefst 25 miljoen Amerikanen van hen af, waaronder negen presidenten: vader en zoon Adams, Zachary Taylor, Ulysses S. Grant,  Calvin Coolidge, Franklin D. Roosevelt, vader en zoon Bush en Barack Obama.